Người dưng chạy đôn chạy đáo giúp người mẹ đơn thân và 4 con không còn ‘vô danh’

Người mẹ đơn thân không khỏe mạnh cùng 4 đứa con trôi dạt từ Bình Phước ra Đà Nẵng đang được những người dưng …

Người dưng chạy đôn chạy đáo giúp người mẹ đơn thân và 4 con không còn ‘vô danh’ Chi tiết »