Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của MMT and Partners Law Firm là trở thành “DOANH NGHIỆP DI SẢN

MMT and Partners Law Firm quyết tâm đi theo xu hướng nền kinh tế tuần hoàn. Thường chúng ta nghe rằng một doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp xanh phải dựa trên các yếu tố, tiêu chí chính bao gồm:

Thứ nhất, tuân thủ pháp luật xanh (bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn môi trường, tuân thủ hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan khác).

Thứ hai, là trực tiếp áp dụng chuyển đổi ngay tiêu chuẩn xanh vào vận hành doanh nghiệp.

Nhưng có một yếu tố nữa rất quan trọng và chi phối cả những yếu tố khác đó là “TÁI TẠO CON NGƯỜI XANH”.

Đội ngũ nguồn nhân lực MMT hiện tại đang tái lập trình mỗi cá thể mỗi ngày một hoàn chỉnh để hướng đến một đội ngũ con người xanh tiên phong và hình mẫu cho doanh nghiệp.

VISION

The vision of MMT and Partners Law Firm is to become a “GREEN ENTERPRISE” MMT and Partners Law Firm is determined to move towards sustainable economic development. We often hear that a company is considered green when it is based on key elements and criteria including:

First, compliance with green laws (environmental protection, environmental standards, compliance with environmental management records, and other related issues).

Second, the immediate implementation of green standards in business operations.

But there is another crucial element, even more important than all the others, which is “GREEN HUMAN RENEWAL“.

The human resources team at MMT is currently developing each team member daily to aim for a pioneering and exemplary team of green individuals, embodying the vision of the firm.

Công ty Luật TNHH MMT & Partners

MMT & PartnersCông ty Luật có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng; được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động và đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Với đội ngũ Luật sư và cộng sự là các chuyên gia, cố vấn cao cấp có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tranh tụng tại Toà án, tư vấn pháp luật, đào tạo pháp lý, nhân sự, HR (Human Resources).

MMT & Partners hiện đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lớn, nhỏ trong và ngoài nước, gồm: tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các tranh chấp về dân sự, thương mại, hôn nhân – gia đình, đất đai, hình sự…; cử Luật sư tham gia đại diện Tố tụng tại Toà án, Trung tâm trọng tại thương mại để giải quyết các tranh chấp và các Dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật khác.

– Đội ngũ Luật sư MMT & Partners – 

Liên hệ

Bản quyền thuộc về MMT & PARTNERS. Các tài liệu trên website này được MMT & PARTNERS, lưu trữ cho mục đích tham khảo, học tập và nghiên cứu. Mọi sự sao chép vì những mục đích khác phải được sự chấp thuận của MMT & PARTNERS bằng văn bản.

icon zalo
nhắn tin facebook
0906.498.882 gọi điện thoại