Bị cận thị có phải tham gia nghĩa vụ quân sự hay không?

1. BỊ CẬN THỊ CÓ PHẢI THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân (khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015)

Tại khoản 1 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ như sau, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Lý lịch rõ ràng;

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo quy định;

– Có trình độ văn hoá phù hợp.

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP về khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự có quy định về nội dung kiểm tra sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau: Kiểm tra về thể lực; Lấy mạch, huyết áp; khám phát hiện các bệnh lý về nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa; khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

Tại Thông tư 16/2016/TT-BYT-BQP có quy định cụ thể về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự, cụ thể tại Điều 9 Thông tư 16/2016/TT-BYT-BQP có quy định về phân loại sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

Cách cho điểm:

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Cách phân loại sức khoẻ:

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Theo như Mục 1 Bảng số 2 Phụ lục 1 của Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về sức khỏe theo bệnh tật, ở danh mục các bệnh về mắt có quy định như sau:

+ Cận thị dưới 1,5 diop: điểm 2;

+ Cận thị từ 1,5 diop đến dưới 3 diop: điểm 3;

+ Cận thị từ 3 diop đến dưới 4 diop: điểm 4;

+ Cận thị từ 4 diop đến dưới 5 diop: điểm 5;

+ Cận thị từ 5 diop trở lên: điểm 6;

+ Cận thị đã qua phẫu thuật thì tính theo thị lực (không kính) và tăng thêm 1 điểm.

Như vậy, người bị cận thị từ 1,5 diop trở lên đạt điểm 3. Thuộc tình trạng sức khoẻ Loại 3.

Theo như tiêu chuẩn sức khoẻ tại quy định nêu trên được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định:

“3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.”

Như vậy, đối với tiêu chuẩn về sức khoẻ để được gọi nhập ngũ thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khoẻ loại 01, 02, 03; không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khoẻ loại 3 tật khúc xạ về mặt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ).

Đồng thời, tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định thì công dân chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng giám định sức khoẻ thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Do đó, khi khám sức khỏe tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự thì công dân bị cận thị từ 1,5 diop trở lên, không đáp ứng đủ điều kiện sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định sức khoẻ thì thuộc trường hợp bị tạm hoãn gọi nhập ngũ và không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

2. CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ CÓ ĐƯỢC ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 13 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

“Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.”

Tại khoản 2 Điều này quy định rõ, khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định nêu trên thì công dân được đăng ký nghĩa vụ. Như vậy, công dân thuộc trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù và đã được xoá án tích thì vẫn thuộc đối tượng được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

———————————————————–
🏢 Địa chỉ: 1N Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
📞 Hotline: 090 649 8882
✉️ Mail: Contact@lawmmt.com
🌐 Website: www.lawmmt.com
🏦Group DIỄN ĐÀN TƯ VẤN PHÁP LUẬT: https://www.facebook.com/groups/diendantuvanphapluatdn

Công ty Luật TNHH MMT & Partners

MMT & PartnersCông ty Luật có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng; được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động và đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Với đội ngũ Luật sư và cộng sự là các chuyên gia, cố vấn cao cấp có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tranh tụng tại Toà án, tư vấn pháp luật, đào tạo pháp lý, nhân sự, HR (Human Resources).

MMT & Partners hiện đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lớn, nhỏ trong và ngoài nước, gồm: tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các tranh chấp về dân sự, thương mại, hôn nhân – gia đình, đất đai, hình sự…; cử Luật sư tham gia đại diện Tố tụng tại Toà án, Trung tâm trọng tại thương mại để giải quyết các tranh chấp và các Dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật khác.

– Đội ngũ Luật sư MMT & Partners – 

Liên hệ

Bản quyền thuộc về MMT & PARTNERS. Các tài liệu trên website này được MMT & PARTNERS, lưu trữ cho mục đích tham khảo, học tập và nghiên cứu. Mọi sự sao chép vì những mục đích khác phải được sự chấp thuận của MMT & PARTNERS bằng văn bản.

icon zalo
nhắn tin facebook
0906.498.882 gọi điện thoại