Tổng hợp các văn bản thông báo rút kinh nghiệm của các Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

Tập hợp các văn bản thông báo rút kinh nghiệm của các Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại từ năm 2018-2022.

Nội dung tài liệu tổng hợp gồm: 11 Thông báo rút kinh nghiệm của Vụ 10 – Viện KSND tối cao, 31 Thông báo của Viện KSND cấp cao 1, 12 Thông báo của Viện KSND 2, 08 Thông báo của Viện KSND cấp cao 3 và 17 Thông báo của Viện KSND thành phố Hải Phòng. Nội dung các văn bản đã được trích lược ngắn gọn, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu theo loại quan hệ pháp luật tranh chấp, vi phạm bị rút kinh nghiệm… bằng cách cụ thể hóa theo từ khóa tìm kiếm trên nền file văn bản định dạng Microsoft Word.

Văn bản tổng hợp sẽ giúp các cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu, tra cứu áp dụng để hạn chế các vi phạm tương tự xảy ra, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Nguồn bài viết: https://vienkiemsathaiphong.gov.vn

LINK TẢI FILE PDF THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Tải PHẦN 1 – THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Tải PHẦN 2 – THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

 

STT SỐ HIỆU

VĂN BẢN VÀ  CƠ QUAN BAN HÀNH

NGÀY

BAN HÀNH

NỘI DUNG RÚT KINH NGHIỆM TỪ KHÓA
1.      07/TB-VC1

(Viện 4)

30/01/2018 Tòa án sơ thẩm vi phạm:

– Bỏ sót, không xác định những người nhận chuyển nhượng cổ phần vào tham gia tố tụng là người…LQ.

-Thụ lý xét xử vượt quá yêu cầu khởi kiện, vi phạm K1 Điều 5 BLTTDS;

– Buộc làm thủ tục hồ sơ đăng ký trụ sở công ty là trái thẩm quyền của Tòa án.

– Không đình chỉ phần yêu cầu khởi kiện đã rút.

– Không hướng dẫn bị đơn làm yêu cầu phản tố…, vi phạm quy định về xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ.

Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty
2.      29/TB-VKS-P10

(Hải Phòng)

28/02/2018 1. Vi phạm trong việc giải quyết yêu cầu trưng cầu giám định của đương sự, không tiến hành trưng cầu giám định khi thấy cần thiết

2. Không xem xét thẩm định sự tồn tại của tài sản thế chấp là động sản trước khi tuyên phát mại

3. Xác định thiếu người tham gia tố tụng

Hợp đồng tín dụng, tài sản thế chấp
3.      06/TB-VC3-V4 07/3/2018 Rút kinh nghiệm tổng hợp:

1.Vi phạm thủ tục tố tụng do không xác định được vụ hay việc kinh doanh, thương mại dẫn đến áp dụng sai quy định của pháp luật

2.Vi phạm do xác định sai tư cách người tham gia tố tụng, không đưa đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng; xác định nhân chứng là pháp nhân không đúng quy định, nhân chứng phải là thể nhân; không đưa người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự đã chết vào tham gia tố tụng

3. Vi phạm trong việc xác minh thu thập chứng cứ: không tiến hành định giá, thẩm định tài sản đầu tư trên diện tích kho bãi cho thuê dẫn đến khó khăn trong việc thi hành án; không xem xét làm rõ số tiền vốn góp được trả lại cho thành viên góp vốn; không thu thập điều lệ công ty để làm rõ việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty; tuyên phát mại tài sản thế chấp là nhà trên đất nhưng không xem xét thẩm định nguồn gốc và thời điểm xây dựng, không tuyên người sinh sống trên thửa đất có phải di dời khi phát mại tài sản hay không gây khó khăn trong việc thi hành án

4. Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật: đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn vắng mặt nhưng chưa có ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (đối với án thụ lý giải quyết lại sau khi có QĐ Giám đốc thẩm); đình chỉ việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài do người yêu cầu không cung cấp được địa chỉ và nơi có tài sản tại Việt Nam của người phải thi hành là chưa đúng.

5. Vi phạm trong việc nhận định và đánh giá chứng cứ không đúng: Tuyên ấn định thời hạn trả nợ khi các đương sự không có thỏa thuận không đúng với quy định về thi hành án; không đình chỉ phần yêu cầu khởi kiện đã rút; không xác định lỗi và hậu quả của hợp đồng vô hiệu

– Tranh chấp giữa thành viên công ty; Hợp đồng tín dụng; Mua bán hàng hóa; Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của HĐQT; hợp đồng thuê kho bãi; hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài; hợp đồng đầu tư; hợp đồng kinh tế

– người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng; pháp nhân; thể nhân

– yêu cầu giao trả mặt bằng; định giá tài sản đầu tư trên đất thuê

– chuyển nhượng vốn góp

– xác định địa điểm nơi có tài sản tại Việt Nam

 

4.      05/TB-VC3-V4 08/3/2018 1. Xác định quan hệ tranh chấp chưa đúng

2. Khoản dư nợ tranh chấp không có trong danh sách chủ nợ theo quyết định mở thủ tục phá sản đối với bị đơn. Việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng không liên quan đến việc mở thủ tục phá sản nhưng Tòa án áp dụng quy định về việc xác định tiền lãi theo luật phá sản là không chính xác

– Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh (Phải xác định là: Tranh chấp hợp đồng tín dụng)
5.      214/TB-VKSTC

(Vụ 10)

28/5/2018 Kinh nghiệm giải quyết án:

1. Xác định người đại diện của công ty trong trường hợp chưa có người đại diện theo pháp luật thay thế, chưa làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (xác định 04 thành viên Công ty là người đồng đại diện của Công ty tham gia tố tụng là có căn cứ)

2. Xác định trường hợp được nhận lại tiền chuyển nhượng vốn góp

3. Xác định tư cách thành viên công ty và sự định đoạt, sử dụng phần vốn góp

Tranh chấp thành viên công ty
6.      37/TB-VC2-V3 13/9/2018 Vi phạm nghiêm trọng về xem xét nội dung sự việc dẫn đến sai sót trong quá trình xử án:

– Đối tượng là tài sản được ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền không đúng với tài sản thực tế

Hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp; hợp đồng ủy quyền;

Tài sản thế chấp không đúng với thực tế

7.      28/TB-VC3-V4 25/9/2018 Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: Không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các thành viên hộ gia đình vào tham gia tố tụng để xem xét quyền lợi đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của hộ gia đình Hợp đồng tín dụng; thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình
8.      46/TB-VC2-V3 27/9/2018 Áp dụng không đúng pháp luật về án phí (theo vụ án không giá ngach) dẫn đến phần tuyên về án phí không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước (phải xác định vụ án có giá gạch, do yêu cầu khởi kiện xác định được là một số tiền cụ thể)_ Tranh chấp giữa các thành viên công ty về phần vốn góp; yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vô hiệu; án phí
9.      49/TB-VC2-V3 02/10/2018 1. Tòa án không làm rõ giá trị thi công từng đợt, giá trị thi công phát sinh ngoài hợp đồng; chưa tham khảo ý kiến cơ quan chuyên môn, không tôn trọng thỏa thuận tự nguyện của các bên trong việc xác định giá trị còn phải thanh toán.

2. Không thụ lý giải quyết yêu cầu phản tố về vấn đề phạt hợp đồng do vi phạm tiến độ thi công

3. Không xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định

 

Hợp đồng xây lắp công trình; giá trị thi công; giá trị phát sinh ngoài hợp đồng; vi phạm tiến độ thi công; phạt hợp đồng; chi phí giám định
10.   50/TB-VKS-KDTM (VC2-V3) 02/10/2018 Hội đồng xét xử ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án khi nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện, bị đơn giữ nguyên yêu cầu phản tố là không đúng pháp luật (phải hoán đổi địa vị tố tụng từ bị đơn trở thành nguyên đơn và ngược lại). Đình chỉ; yêu cầu phản tố
11.   33/TB-VC3-V4 05/11/2018 Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng, với lý do Tòa án đang thụ lý, giải quyết tranh chấp giữa các thành viên Công ty về việc góp vốn  là không đúng pháp luật, kéo dài việc giải quyết vụ án ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Hợp đồng tín dụng, nghĩa vụ trả nợ của thành viên công ty
12.   34/TB-VC3-V4 06/11/2018 Bản án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên chấp nhận đối với phần yêu cầu lãi phạt chậm trả không đúng quy định của pháp luật. Hợp đồng tín dụng, lãi phạt chậm trả (lãi chồng lãi)
13.   36/TB-VC3-V4 13/11/2018 1. Sai sót trong việc tính lãi: buộc bị đơn trả số tiền lãi phạt (lãi chồng lãi) không đúng.

2. Việc xử lý tài sản thế chấp: hủy một phần hợp đồng thế chấp đối với phần tài sản không thuộc sở hữu của người thế chấp là không đúng pháp luật.

Hợp đồng tín dụng, lãi phạt chậm trả, lãi chồng lãi.

Hợp đồng thế chấp, thế chấp tài sản trên đất có nhà thuộc sở hữu của người khác

14.   55/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 30/11/2018 1.Tòa án thụ lý giải quyết chưa hết yêu cầu khởi kiện (không xem xét đánh giá, giải quyết đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do việc bán tài sản thế chấp không đúng của Ngân hàng gây ra);

2. Ngân hàng tự ý điều chỉnh giá khởi điểm của tài sản thế chấp thấp hơn giá thỏa thuận của các bên, vi phạm nghiêm trọng nội dung đã thỏa thuận nhưng Tòa án nhận định việc bán đấu giá của Ngân hàng đúng quy định của pháp luật là không phù hợp, trái nguyên tắc tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận

3. Không xem xét chi phí bán đấu giá, chi phí thẩm định, chi phí liên quan…

Xử lý bán đấu giá tài sản thế chấp
15.   56/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 30/11/2018 1. Áp dụng pháp luật tố tụng thiếu thống nhất, thiếu công bằng khi giải quyết yêu cầu (cùng một loại) của các đương sự

2. Không tạm đình chỉ vụ án khi có căn cứ; không tiến hành thủ tục nhập vụ án để giải quyết toàn diện, đầy đủ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự

3. Không giải quyết hậu quả khi tuyên hợp đồng vô hiệu

4. Vi phạm trong việc thu thập, đánh giá tài liệu, chứng cứ

Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
16.   57/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 30/11/2018 1. Không giải quyết triệt để hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

2. Áp dụng hướng dẫn giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đánh giá, giải quyết tranh chấp về mặt bằng cho thuê  là không phù hợp

Tranh chấp giữa các thành viên công ty
17.   58/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 30/11/2018 1. Nhận định không đúng về thủ tục gia hạn và xác định thời điểm hết hiệu lực của thư bảo lãnh

2. Xác định lỗi của các bên không phù hợp với thỏa thuận của các đương sự và quy định của pháp luật

Ghi chú: VKSTC ban hành TBRKN số 286/TB-VKSTC ngày          28/4/2020 à Xem số thứ tự 51 (Ctrl+click)

Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh, thư bảo lãnh, thư tu chỉnh bảo lãnh, gia hạn thời hạn bảo lãnh

(vụ KNV-Cửu Long)

18.   02/TB-VC2-V3 11/12/2018 1.Thiếu sót trong việc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ dẫn đến việc xác định thiếu người tham gia tố tụng.

2. Hiện trạng tài sản thế chấp không đúng với nội dung thỏa thuận tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

Hợp đồng tín dụng, đã chuyển nhượng tài sản thế chấp cho người khác sử dụng
19.   16/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 27/12/2018 1. Xác định lãi chậm trả, chậm thi hành án không đúng

2. Vi phạm trong việc tính toán, xác định số tiền bảo hiểm phải thanh toán

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải, giá trị tổn thất, giá trị bảo hiểm
20.   14/TB-VC2-V3 19/2/2019 1, Chưa xác định đủ căn cứ về tính hợp pháp của tài liệu là hợp đồng thế chấp tài sản (quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình)

2, Quyết định của Tòa án gây mâu thuẫn trong việc xử lý tài sản thế chấp (Tòa đã tách phần tài sản thế chấp để giải quyết bằng vụ án khác. Tuy nhiên lại tuyên phát mại tài sản trong trường hợp tài ản khác không đủ để thi hành án)

Hợp đồng tín dụng
21.   19/TB-VC2-V3 04/3/2019 1. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt hình thức, tuy nhiên vi phạm về hình thức chưa phải là căn cứ để tuyên hợp đồng vô hiệu.

2. Tòa án cấp sơ thẩm không thu thập sổ đăng ký cổ đông để xem xét, đánh giá việc chuyển nhượng cổ phần là thiếu sót.

3. Không thu thập lời khai của người đại diện cho cổ đông là pháp nhân về việc tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông khi có mâu thuẫn trong lời khai của các bên.

4. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên trả 11.000 cổ phần (tương ứng 11% vốn điều lệ công ty) cho cổ đông trong khi vốn điều lệ của công ty chưa được xác định do đang trong quá trình xem xét cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, gây khó khăn cho việc thi hành án, ảnh hưởng đến quyền lợi  của đương sự.

4. Không đánh giá, xác định rõ và giải quyết cụ thể đối với yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố của đương sự.

5. Chưa xác định rõ thời điểm phát sinh tranh chấp để làm căn cứ xác định nghĩa vụ chậm thanh toán.

6. Chưa xem xét việc vi phạm quy định về đầu tư ngoài ngành đối với tổ chức tín dụng.

Tranh chấp giữa các thành viên công ty, chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu
22.   131/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 20/3/2019 1. Không đình chi đối với phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn đã rút

2. Sai sót trong việc tính toán khoản tiền bảo hiểm

3. Vi phạm trong việc xác định địa vị tố tụng (xác định chi nhánh… là đương sự không đúng)

4. Vi phạm trong việc tuyên lãi suất chậm thanh toán.

Hợp đồng bảo hiểm, vận tải biển, lãi chậm thanh toán
23.   110/TB-VKSTC

(Vụ 10)

28/3/2019    
24.   30/TB-VKS-KDTM (VC2-V4) 01/4/2019 Tòa án không tiến hành xác minh để xác định hiện trạng tài sản thế chấp dẫn đến công nhận nội dung thỏa thuận phát mại đối với tài sản thế chấp đã được bán (đối tượng thi hành án không còn). Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, phát mại khi tài sản thế chấp không còn
25.   175/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 12/4/2019 TB RKN tổng hợp, định dạng vi phạm

1. Đưa thiếu người tham gia tố tụng, xác định sai địa vị của người tham gia tố tụng

2. Không giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu

3. Tính sai số tiền gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng

4. Xử lý tài sản thế chấp chưa đúng quy định của pháp luật

5. Tuyên chi phí tố tụng (thuê Luật sư) trong khi đương sự không có thỏa thuận

6. Vi phạm các quy định về việc tống đạt các văn bản tố tụng

7. Vi phạm trong việc xác định người đại diện của doanh nghiệp khi người đại diện theo pháp luật đã chết

Hợp đồng thế chấp tài sản của hộ gia đình, hợp đồng mua bán, tranh chấp về nghị quyết đại hội đồng cổ đông, tư cách tham gia tố tụng,
26.   15/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 16/5/2019 Tài sản thế chấp không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân người thế chấp nhưng bản án phúc thẩm không xác định hợp đồng thế chấp vô hiệu, tuyên phát mại toàn bộ tài sản gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tài sản thế chấp
27.   16/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 22/5/2019 Thiếu sót trong việc thu thập và đánh giá tài liệu chứng cứ liên quan đến trình tự thực hiện việc bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh
28.   18/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 22/5/2019 Tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu về nội dung do tài sản gắn liền với đất có một phần nằm ngoài diện tích đã thế chấp là không đúng quy định của pháp luật Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, tài sản gắn liền với đất có phần nằm ngoài diện tích đã được cấp giấy chứng nhận
29.   19/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 23/5/2019 1. Không thu thập tài liệu chứng minh tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hộ gia đình

2. Vi phạm trong việc xác định việc ký hợp đồng bảo đảm cho nghĩa vụ phát sinh trong tương lai là vi phạm pháp luật, không thông báo về việc thay đổi tài sản bảo đảm và không được sự đồng ý của người thế chấp.

3.Không thu thập tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của đương sự để xác định hạn mức nghĩa vụ được bảo đảm của tài sản thế chấp

Hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản của hộ gia đình,
30.   50/TB-VC2-V3 29/5/2019 Việc giải quyết hai vụ án cùng bị đơn nhưng vụ án thụ lý sau lại được giải quyết trước, dẫn đến việc toàn bộ tài sản của bị đơn đã được thi hành án theo quyết định được ban hành trước, không còn tài sản để thi hành đối với vụ án còn lại. Dẫn đến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, người có yêu cầu khởi kiện trước. Hợp đồng mua bán hàng hóa
31.   437/TBVKS-P10

(Hải Phòng)

24/7/2019 1. Xem xét, đánh giá chứng cứ không khách quan, xác định không đúng số lượng hàng hóa bị tổn thất

2. Xác định sai giá trị của hàng hóa bị tổn thất

 

Hợp đồng vận chuyển tàu biển,

Vận chuyển gạo,

đòi bồi thường thiệt hại về hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển

32.   20/TB-VC3-V4 05/9/2019 Thông báo rút kinh nghiệm tổng hợp

1. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự:

1.1. Vi phạm do không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng: Thỏa thuận phát mại tài sản đối với tài sản đã được kê biên để thi hành án trả cho người khác nhưng không đưa họ vào tham gia tố tụng.

1.2. Vi phạm trong việc đình chỉ giải quyết vụ án: đình chỉ vụ án trong khi chưa xác định đủ người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án và xem xét quan điểm của bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

1.3. Tòa án không tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp dẫn đến bỏ sót người tham gia tố tụng.

2. Vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.

2.1. Vi phạm về thu thập, đánh giá chứng cứ.

2.2. Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác nên hủy án sơ thẩm không đúng pháp luật.

2.3. Vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng nạo vét lòng song, hợp đồng xây dựng, hợp đồng xin cấp phép cho tàu vào cảng

Vượt quá phạm vi nghĩa vụ bảo đảm, xác định hợp đồng vô hiệu không đúng

33.   577/TBVKS-P10

(Hải Phòng)

12/9/2019 1.Thiếu sót trong việc thu thập chứng cứ: không yêu cầu Ngân hàng cung cấp các quyết định về mức lãi suất

2. Chấp nhận khoản tiền lãi phạt chậm trả trái quy định của pháp luật

3. Không xác định trách nhiệm trả tiền gốc và tiền lãi cụ thể theo hạn mức nghĩa vụ được bảo đảm của tài sản thế chấp

Hợp đồng tín dụng, lãi chồng lãi, nghĩa vụ được bảo đảm
34.   40/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 26/9/2019 Vi phạm trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ khi có nhiều tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa cần xác minh, làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể thực hiện được.

Không đưa người đại diện theo pháp luật của công ty vào làm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi có quan điểm người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng vượt quá thẩm quyền; cùng một nội dung nhưng có nhiều hợp đồng ký tại nhiều thời điểm và chủ thể khác nhau nhưng chưa được xác minh làm rõ…

Hợp đồng cung ứng dịch vụ lắp đặt; vượt quá thẩm quyền của người đại diện; hợp đồng giả tạo
35.   41/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 26/9/2019 1. Chưa làm rõ mâu thuẫn trong bản gốc và bản dịch về thời điểm lập giấy ủy quyền.

2. Chưa làm rõ chức vụ, tư cách của cá nhân tham gia ký hợp đồng đại diện cho công ty tại thời điểm ký kết;

3. Tài liệu photo không được công chứng, chứng thực

4. Không thu thập các biên bản giao nhận hàng hóa, xác minh chữ ký, con dấu của các bên mua bán

5. Không đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa, thanh toán tiền phạt đặt cọc mua hàng, vi phạm nghĩa vụ giao hàng
36.   44/TB-VC1-KDTM 08/10/2019 Xem xét lỗi và thiệt hại do hợp đồng bị vô hiệu không đầy đủ, thiếu khách quan.

Ghi chú: VKSTC ban hành TBRKN số 931/TB-VKSTC ngày 30/11/2020 à Xem số thứ tự 63 (Ctrl+click)

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng; hợp đồng tạm ứng vốn đầu tư, giao dịch vay tài sản

(vụ KENANGA-Đông Á)

37.   781/TB-VKSTC (Vụ 10) 25/10/2019 1. Không xác định người đại diện theo pháp luật của bị đơn đồng thời là thành viên công ty nhưng không được tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

2. Chưa thu thập tài liệu chứng cứ về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, nộp thuế, trích quỹ… của công ty trước khi xem xét việc chia lợi nhuận; chưa xác định rõ phần lợi nhuận đã chi trả cho thành viên công ty

Tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty; chia lợi nhuận
38.   49/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 28/10/2019 Vi phạm khi thụ lý giải quyết vụ án do không thực hiện đúng yêu cầu của Quyết định giám đốc thẩm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ đẫn đến việc vụ án phải hủy đi hủy lại nhiều lần ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đương sự. Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng thế chấp vô hiệu
39.   47/TB-VC1 (Viện 4) 30/10/2019 1. Về tư cách người tham gia tố tụng: Tòa án xác định người khởi kiện (có tư cách thành viên công ty) tham gia tố tụng đồng thời với tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty là vi phạm Điều 87 BLTTDS.

2. Về thu thập tài liệu chứng cứ trong vụ án: chưa thu thập tài liệu làm rõ việc chuyển nhượng cổ phần giữa các thành viên công ty và các cá nhân khác

Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty; chuyển nhượng cổ phần, người đại diện
40.   48/TB-VC1 (Viện 4) 30/10/2019 Xác định Chi nhánh công ty là bị đơn trong vụ án là chưa đảm bảo tư cách pháp nhân của đương sự Hợp đồng mua bán hàng hóa
41.   77/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 29/11/2019 Vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án:

– Căn cứ vào chứng thư thẩm định để buộc bị đơn phải thanh toán các hạng mục không phải thực hiện theo hợp đồng đã ký là chưa đủ căn cứ

– Xác định giá trị còn phải thanh toán không dựa trên cơ sở khối lượng thi công thực tế đã được thẩm định theo chứng thư thẩm định là không đúng

Hợp đồng xây dựng
42.   78/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 29/11/2019 1. Vi phạm về xác định tư cách tham gia tố tụng.

2. Thiếu sót trong việc tuyên hợp đồng vô hiệu nhưng không tuyên hủy hợp đồng thế chấp

3. Bản án phúc thẩm tuyên hủy một phần nội dung của bản án sơ thẩm liên quan đến việc xem xét lại hợp đồng tín dụng nhưng giữ nguyên phần quyết định về xử lý phát mại tài sản bảo đảm là không đúng vì chưa xác định được tính hợp pháp của hợp đồng tín dụng.

Hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp vô hiệu
43.   04/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 02/01/2020 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đối với khoản tiền lãi phạt chậm trả lãi trong hạn không đúng quy định của pháp luật; Hợp đồng tín dụng, lãi phạt chậm trả, lãi chồng lãi
44.   03/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 02/01/2020 1. Vi phạm trong việc áp dụng BLDS để tính lãi chậm trả đối với hợp đồng kinh tế, lựa chọn BLDS 2015 để áp dụng đối với hợp đồng ký kết trước thời điểm Bộ luật có hiệu lực

2. Xác định sai cách tính và thời điểm tính lãi chậm trả

Hợp đồng đóng tàu, hợp đồng kinh tế, tính lãi chậm trả,
45.   14/TB-VC2-KDTM (Viện 4) 08/01/2020 Tài sản thế chấp ghi nhận trong hợp đồng không đúng với hiện trạng do việc chuyển nhượng trước và sau khi ký hợp đồng nhưng Tòa án không tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, xác minh và đưa những người nhận chuyển nhượng tham gia tố tụng trong vụ án Hợp đồng tín dụng, chuyển nhượng tài sản thế chấp
46.   82/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 14/02/2020 Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát bản án, quyết định năm 2019

1. Vi phạm về thời hạn gửi Bản án, quyết định cho VKS cấp trên

2. Vi phạm trong việc xác định phạm vi bảo đảm của tài sản thế chấp

3. Vi phạm trong việc xác định án phí

 
47.   97/TB-VKSTC (Vụ 10) 20/02/2020 1. Toà án công nhận tư cách uỷ quyền tham gia tố tụng không đúng.

2. Vi phạm về chỉ định trọng tài viên SIAC do chưa hỏi ý kiến các bên tranh chấp.

Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài
48.   160/TB-VKSTC

(Vụ 10)

09/3/2020 Vi phạm trong xác định lệ phí giải quyết việc kinh doanh, thương mại sơ thẩm và phúc thẩm: đương sự có 02 yêu cầu được thụ lý giải quyết trong cùng 1 việc nhưng Tòa án quyết định thu lệ phí đối với từng yêu cầu (x2 lần), không thu lệ phí theo vụ việc là không đúng. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông
49.   279/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 22/4/2020 1. Xác định thời gian thuê tàu không chính xác

2. Xác định chi phí cho 52 ngày tàu chờ và tính lãi của số tiền chi phí đưa tàu về Việt Nam không đúng

3. Xác định sai thời điểm tính lãi

4. Quy đổi số tiền công nợ từ ngoại tệ thành tiền Việt Nam không đúng quy định

Hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, thuê tàu trần
50.   31/TB-VC2-V3 27/4/2020 Tòa án thụ lý giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng nhưng giải quyết cả quan hệ về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tài sản đảm bảo của khoản vay được hình thành do người thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác, hợp đồng chuyển nhượng đất đã bị hủy bằng bản án hình sự , do đó việc thế chấp không còn giá trị pháp lý nhưng Tòa án cấp sơ thẩm vẫn chấp nhận phát mại tài sản thế chấp

Hợp đồng tín dụng; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp
51.   286/TB-VKSTC (Vụ 10) 28/4/2020 Tòa án cấp giám đốc thẩm (cấp cao) đã có nhận định, đánh giá chứng cứ không đúng với bản chất của vụ án. Hợp đồng bảo lãnh

(vụ KNV-Cửu Long)

52.   40/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 26/5/2020 Hợp đồng thế chấp chỉ thế chấp tài sản trên đất của tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm nhưng Tòa án tuyên phát mại cả quyền sử dụng đất là không đúng Hợp đồng tín dụng
53.   47/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 18/6/2020 1.Tòa án cấp sơ thẩm không làm rõ các khoản tiền bị đơn đã thanh toán cho Ngân hàng, xác định sai thời điểm tính lãi quá hạn.

2. Hợp đồng thế chấp chỉ thế chấp công trình nhà xưởng trên đất Nhà nước cho thê trả tiền thuê đất hàng năm nhưng Tòa án tuyên phát mại cả quyền sử dụng đất là không đúng

3. Không đưa những người đang quản lý, sử dụng tài sản gắn liền với đất thế chấp (thuê/mượn tài sản trên đất) vào tham gia tố tụng là có thiếu sót)

Hợp đồng tín dụng
54.   57/TB-VC1-V4 31/7/2020 1. Vi phạm của Tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh về Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và quyết định về án phí trong giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

2. Vi phạm của Tòa án về thông báo nộp tạm ứng án phí trong giải quyết vụ án “Tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty” và vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

Án phí
55.   24/TB-VC3-V4 10/8/2020 Tổng hợp qua án hủy, sửa 6T/2020

1. Vi phạm trong thủ tục tố tụng:

1.1. Đình chỉ vụ án không đúng pháp luật do nguyên đơn không được gửi giấy triệu tập đúng địa chỉ dẫn đến việc vắng mặt tại phiên tòa.

1.2. Vi phạm trong việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận: chưa làm rõ căn cứ để công nhận sự thỏa thuận

1.3. Đưa thiếu người tham gia tố tụng và chưa xác minh làm rõ tư cách tham gia tố tụng của bị đơn

2. Vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ:

2.1. Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác

2.2. Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá chứng cứ không chính xác nên sửa án sơ thẩm không đúng

Hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán hàng hóa, tranh chấp giữa các thành viên công ty; hợp đồng kinh tế
56.   626/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 14/8/2020 1. Vi phạm trong việc quy đổi tiền vay là USD thành VND

2. Thiếu sót trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ, xử buộc bị đơn phải trả cả khoản tiền lãi chồng lãi trái quy định của pháp luật

Hợp đồng tín dụng, quy đổi khoản vay ngoại tệ, lãi chồng lãi, lãi phạt chậm trả
57.   70/TB-VC1-KDTM (Vụ 10) 18/9/2020 1. Chưa thu thập đủ căn cứ để xác định thẩm quyền giải quyết vụ án đối với trường hợp có đương sự ở nước ngoài

2. Chưa thu thập đầy đủ căn cứ để xác định giá trị trượt giá của hợp đồng thầu phụ và tính lãi chậm trả

Hợp đồng xây dựng, giá trị trượt giá
58.   73/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 02/10/2020 Kinh nghiệm hay trong việc xác định quan hệ tranh chấp, xác định điều kiện được hưởng chiết khấu bổ sung theo thỏa thuận bán hàng, quyền mua hàng ưu tiên, xác định nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
59.   793/TB-VKSTC

(Vụ 10)

06/10/2020 1. Xác định thiếu những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án

2. Đương sự không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình nhưng Tòa án vẫn nhận định vụ việc theo lời trình bày của đương sự

3. Vụ án chỉ tranh chấp số lượng cổ phần, không tranh chấp giá trị cổ phần, Tòa án xác định án phí có giá ngạch là không đúng quy định của pháp luật.

Tranh chấp cổ phần giữa các thành viên công ty
60.   81/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 09/11/2020 Không tôn trọng thỏa thuận của các bên trong hợp đồng tín dụng về mức lãi suất, Tòa án điều chỉnh mức lãi suất không thống nhất, thể hiện sự mâu thuẫn ngay trong quyết định của bản án, không đúng quy định của pháp luật. Hợp đồng tín dụng, điều chỉnh lãi suất
61.   83/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 12/11/2020 Hủy án sơ thẩm do xác định thiếu người tham gia tố tụng là nhà thầu chính trong việc giải quyết tranh chấp giữa nhà thầu phụ và chủ đầu tư, dẫn đến việc không thu thập tài liệu, chứng cứ để đánh giá khách quan, toàn diện bản chất vụ án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các đương sự Thanh toán hợp đồng xây dựng
62.   86/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 27/11/2020 1. Vi phạm quy định về việc tống đạt văn bản tố tụng

2. Xác định thiếu người tham gia tố tụng

3. Thiếu sót trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ dẫn đến việc không phát hiện hợp đồng thế chấp vô hiệu do lừa dối, công nhận hiệu lực của hợp đồng và tuyên phát mại tài sản làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự

Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp giả tạo
63.   931/TB-VKSTC

(Vụ 10)

30/11/2020 1. Xác định không đúng yêu cầu phản tố

2. Rút kinh nghiệm trong việc áp dụng pháp luật để xác định hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, hợp đồng tạm ứng vốn đầu tư

(Vụ KENANGA-Đông Á)

64.   998/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 30/12/2020 Sai sót trong việc thẩm định tài sản thế chấp, xác định sai diện tích biến động của tài sản trong thực tế so với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận, dẫn đến việc tuyên phát mại tài sản ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương sự Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, biến động về diện tích đất đã thế chấp, phát mại tài sản
65.   03/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 05/01/2021 1. Tòa án chưa thu thập đầ đủ tài liệu, chứng cứ xác định tư cách tham gia tố tụng của nguyên đơn

2. Chưa xác minh về tình trạng hoạt động của công ty

3. Tuyên phát mại toàn bộ tài sản thế chấp, không tuyên trả lại phần giá trị vật kiến trúc cho người đầu tư, tạo lập làm xâm phạm đến quyền lợi của người có tài sản trên đất

4. Vi phạm trong việc xác định phạm vi của tài sản thế chấp

Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hoàn trả giá trị tài sản trên đất
66.   33/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 21/01/2021 1. Sai sót trong việc xác định thời điểm, thời gian tính lãi chậm trả

2. Tuyên lãi chậm thi hành án không đúng

Hợp đồng mua bán hàng hóa, lãi chậm thanh toán
67.   28/TB-VKSTC (Vụ 10) 02/02/2021 Thông báo rút kinh nghiệm thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ về:

– Thực hiện quyền kháng nghị

– Thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị

– Hoạt động của KSV khi tham gia phiên tòa, phiên họp

– Việc sử dụng các biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ

– Lập hồ sơ kiểm sát và cập nhật sổ nghiệp vụ

 
68.   13/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 06/4/2021 Tòa án xác định tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của người vợ và hợp đồng thế chấp chỉ có người vợ tham gia ký kết là hợp pháp là không đúng quy định Hợp đồng tín dụng; tài sản thế chấp là tài sản chung vợ chồng
69.   19/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 28/4/2021 Tòa án chấp nhận yêu cầu trả lãi phạt chậm trả không đúng; xác định sai thời điểm chịu lãi suất thi hành án và mức lãi suất thi hành án Hợp đồng tín dụng; lãi phạt chậm trả; lãi chồng lãi; lãi suất thi hành án
70.   24/TB-VKS-KDTM (VC2-V3)) 29/4/2021 Tòa án không làm rõ các khoản vay theo từng hợp đồng tín dụng để làm căn cứ xác định phạm vi bảo đảm của tài sản thế chấp; tài sản thế chấp không còn nhưng Tòa án lại công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc xử lý đối với tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay. Hợp đồng tín dụng, phạm vi bảo đảm
71.   22/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 11/5/2021 Tòa án đình chỉ vụ án do nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ của đồng bị đơn (do bị đơn đã ra nước ngoài) không đúng quy định Hợp đồng tín dụng, cố tình giấu địa chỉ, đồng bị đơn, nghĩa vụ cung cấp địa chỉ
72.   50/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 13/5/2021 1. Không xem xét đánh giá lỗi của các bên dẫn tới thiệt hại

2. Không tuyên nghĩa vụ chịu án phí đối với phần yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận của nguyên đơn

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng
73.   313/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 19/5/2021 1. Vi phạm về việc thông báo nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, xác định nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm

2. Vi phạm về thời hạn gửi bản án cho VKS cấp trên trực tiếp

Hợp đồng tín dụng
74.   59/TB-VKS-P10 (Hải Phòng) 24/5/2021 1. Nhầm lẫn, sai sót trong việc xác định người khởi kiện và quyền khởi kiện

2. Không đình chỉ xét xử, tuyên án đối với vụ án đã được giải quyết bằng một bản án khác đã có hiệu lực pháp luật, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

3. Vi phạm về thời hạn gửi bản án cho VKS cấp trên trực tiếp

Kiện đòi bồi thường thiệt hại về hàng hóa theo hợp đồng vận chuyển đưởng biển
75.   151/TB-VKSTC

(Vụ 10)

07/7/2021 Có căn cứ để xác định bên cho thuê nhà có hành vi đập phá, cản trở hoạt động kinh doanh của bên thuê nhà nhưng Tòa án xác minh làm rõ mà chấp nhận toàn bộ yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà của bên cho thuê là ảnh hưởng nghiệm trọng đến quyền lợi của người thuê Hợp đồng thuê nhà
76.   155/TB-VKSTC

(Vụ 10)

12/7/2021 1. Tòa án chưa xác minh làm rõ lỗi của các bên trong việc thực hiện hợp đồng, thiệt hại trực tiếp xảy ra dẫn đến việc giải quyết hậu quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại không đúng. Hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền
77.   67/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 07/10/2021 Vi phạm xác định thời điểm thanh toán và phạm vi tính lãi; vi phạm trong việc tách yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm để dành quyền cho các đương sự khởi kiện ở vụ án khác Hợp đồng tín dụng, lãi thi hành án
78.   77/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 15/11/2021 Tòa án không xem xét nguồn gốc tài sản thế chấp dẫn đến việc xác định tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của hộ gia đình, hợp đồng thế chấp vô hiệu do không có sự đồng ý của các thành viên trong hộ là không đúng. Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất của hộ gia đình
79.   79/TB-VC1-KDTM (Viện 4) 15/11/2021 Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét nguồn gốc tài sản thế chấp, quá trình mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến việc xác định tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của hộ gia đình, không chấp nhận tính hợp pháp của hợp đồng thế chấp và yêu cầu phát mại tài sản bảo đảm của Ngân hàng là không đúng.

Bản án phúc thẩm không sửa án mà tuyên hủy để trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại là chưa đúng căn cứ.

Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất của hộ gia đình

 


Công ty Luật TNHH MMT & Partners

MMT & PartnersCông ty Luật có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng; được Sở Tư pháp cấp phép hoạt động và đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Với đội ngũ Luật sư và cộng sự là các chuyên gia, cố vấn cao cấp có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tranh tụng tại Toà án, tư vấn pháp luật, đào tạo pháp lý, nhân sự, HR (Human Resources).

MMT & Partners hiện đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lớn, nhỏ trong và ngoài nước, gồm: tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các tranh chấp về dân sự, thương mại, hôn nhân – gia đình, đất đai, hình sự…; cử Luật sư tham gia đại diện Tố tụng tại Toà án, Trung tâm trọng tại thương mại để giải quyết các tranh chấp và các Dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật khác.

– Đội ngũ Luật sư MMT & Partners – 

Liên hệ

Bản quyền thuộc về MMT & PARTNERS. Các tài liệu trên website này được MMT & PARTNERS, lưu trữ cho mục đích tham khảo, học tập và nghiên cứu. Mọi sự sao chép vì những mục đích khác phải được sự chấp thuận của MMT & PARTNERS bằng văn bản.

icon zalo
nhắn tin facebook
0906.498.882 gọi điện thoại